Wie kan CSR Professional of the Year worden?

De CSR professional speelt binnen zijn bedrijf een belangrijke MVO-rol als motivator, inspirator, implementator etc. Dat kan als CEO, HR-manager, marketeer, projectleider of event manager.

Tijdens deze derde editie worden twee professionals bekroond: de CSR Professional van een groot bedrijf en de CSR Professional van een kmo.

Noteer volgende data alvast in uw agenda

 • Start nominaties 16 oktober
 • Einde inschrijvingen 15 december
  De nomineerronde wordt afgesloten.
 • Dossier indienen 15 december - 10 januari
  Aan alle genomineerden wordt gevraagd om een dossier in te dienen en cijfermateriaal aan de jury te bezorgen.
 • Top 10 11 januari
  Indien nodig wordt voor beide categorieën een top 10 samengesteld door het kerncomité van de jury.
 • Eerste stemronde 12 - 19 januari
  De jury stelt op basis van het dossier 2x een top 5 samen. De jury beslist definitief welke 5 dossiers voor 'groot bedrijf' en welke 5 dossiers voor KMO in aanmerking komen voor verdediging.
 • Verdediging voor de jury 23 januari
  De top 5 van elke categorie verdedigt zijn dossier voor de jury. Op basis hiervan krijgt elke categorie een top 3. De stem van de jury telt voor 60% van de punten.
 • Tweede stemronde 24 januari - 21 februari
  Deze stemronde verloopt via het magazine Trends/Tendances. De stemmen zijn goed voor 20% van de totale stemmen.
 • CSR Professional event night 22 februari
  Alle aanwezigen brengen hun stem uit (20% van de totale stemmen). De winnaars worden feestelijk bekend gemaakt op het CSR Professional of the Year event.
 • Bekendmaking van de

Voorlopige jury

Fons Leroy


Voorzitter van de jury:
Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

Bart Buysse


Bart Buysse, directeur-generaal Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Nathalie Bekx


Nathalie Bekx, CEO Time4Society

Tim Baart


Tim Baart, partner, advocaat & vennoot bij Laga en voorzitter Time4Society

Joost Callens


Joost Callens, CEO Durabrik

Marc De Kegel


Marc De Kegel, voorzitter netwerk Society of Time


Benny Debruyne


Benny Debruyne, redacteur bij Trends/Tendances

Marleen Limbourg


Marleen Limbourg, adviseur MLAdvisie

David Leyssens


David Leyssens, directeur The Shift

Ann Vandenhende


Ann Vandenhende, CSR manager Spadel


Jurycriteria

Bij de beoordeling van de dossiers zal de jury zich baseren op:
- De SDG's + ISO 26000 richtlijn: internationale MVO-richtlijn toepasbaar voor alle organisaties: groot, klein, publiek en privaat.
- Van de 3 P's (People, Planet en Profit) krijgt vooral de P van People de meeste aandacht.
- De CSR professional heeft niet alleen een sterk dossier, maar ook een grote inzet en overtuigingskracht om als CSR professional zijn mandaat te ondersteunen.

Voor het dossier wordt aan de kandidaten van een groot bedrijf gevraagd hoe ze volgende drie elementen in hun bedrijf integreren:
- Integratie van MVO in de business
- Stakeholder engagement
- MVO-transparantie

Voor het dossier wordt aan de kandidaten van een kmo gevraagd hoe ze volgende vier elementen in hun bedrijf integreren:
- Sociale pijler
- Ecologische pijler
- Economische pijler
- Samenwerking met stakeholders

Voor het juryreglement, klik hier.


Wat is Time4Society?

De vzw Time4Society legt de link tussen bedrijven en organisaties, tussen de profit sector en de non-profit sector. Corporate engagement faciliteren is onze missie. Dat realiseren we via maatschappelijke teambuildings en door innovatie en expertise rond het thema MVO.