José Castillo, co-founder & CTO Univercells

José Castillo

‘Biologics for All’ of kwaliteitsvolle biologische geneesmiddelen beschikbaar en betaalbaar maken voor iedereen. Dat is de missie van het in 2013 opgerichte biotechbedrijf Univercells en tevens de eerste as waarop het bedrijf zijn CSR-initiatieven bouwt. Daarnaast moet de technologie (tweede as) zorgen voor een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk en duurzame productiemogelijkheden: water- en energieverbruik, emissies en lozingen … worden nauw in het oog gehouden en verbeterd.

Corporate sustainability (derde as) zit verweven in de dagelijkse werking van de organisatie maar is ook de vertrekbasis bij de bouw van de volgende bedrijfssite in Brussels South. Een duurzaamheidscomité en de bedrijfswaarden zorgen daarnaast voor de broodnodige integratie (vierde as) van de CSR-aanpak in de organisatie.

De missie van Univercells weerspiegelt zich ook in twee belangrijke principes: innovatie die ertoe doet, en excellentie die inspireert. Het bedrijf organiseerde een reeks werksessies voor de 120 werknemers. Uit hun inbreng werden vijf bedrijfswaarden gedistilleerd: accountability, continuous improvement, teach/lead, integrity en team. Door de werknemers erbij te betrekken worden de waarden breed gedragen en kunnen ze vertaald worden naar concrete gedragingen in de dagelijkse job. De missie en waarden worden nu voor het eerst meegenomen in het beoordelingsproces van de realisaties in 2019 en vormen mee de doelstellingen voor 2020.

Belangrijk in het hele verhaal is de geleidelijke opbouw van een bedrijfscultuur doordrongen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Terug