Nicolas Declercq, oprichter Brasserie Leopold 7

Nicolas Declercq

Ook een kmo kan investeren in duurzaamheid. Daarvan moet je Nicolas Declercq, mede-oprichter van Brasserie Leopold 7 niet meer overtuigen. Integendeel, de brouwerij is er een mooi voorbeeld van. De stichters begonnen eerst met aandacht voor Planet, nadien volgde People en tot slot Participation. Natuurlijk zonder de Profit uit het oog te verliezen.

Graag enkele voorbeelden? Alle dampen worden gerecupereerd en omgezet in energie, het waterverbruik wordt sterk verminderd, geen additieven in de schoonmaakproducten. Er werden zonnepanelen gelegd, in samenwerking met een coöperatieve. Leveranciers worden op basis van de 4 P’s rond duurzaam ondernemen geselecteerd. Sinds de oprichting in 2011 breidde de brasserie zijn activiteiten uit naar Zuid-Afrika, Californië en Montenegro. Doel is om zoveel mogelijk lokaal te produceren en aan te kopen zodat overbodig transport wordt vermeden.

Opvallend is de gelijkheid onder de werknemers. Bij Brasserie Leopold 7 zijn er geen directeurs, managers, bedienden of arbeiders. Iedereen neemt verschillende rollen op naargelang het moment, zijn aspiraties en competenties: management, operationele taken, productie, administratie. Ook probeert Nicolas Declercq het evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen te bewaren, de gelijkheid in lonen is voor hem een evidentie.

Elk jaar zitten alle medewerkers rond de tafel om het thema duurzaamheid in de organisatie te bespreken. Het communicatieteam houdt het thema intern en extern levend. Kortom: deze ondernemers van Brasserie Leopold 7 weten als echte ‘change makers’ veranderingen te initiëren in de maatschappij.

Terug